Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

BẼ BÀNG
Sương trĩu nặng oằn vai nhánh cỏ
Ướt mềm môi còn đó giọt sầu
Vì ai trên lối mưa ngâu
Lang-thang tìm lại phút đầu khó quên
Tuyết Băng Tâm

Trăng đã xế chênh vênh chiếc bóng ...
Người và tôi lối mộng không tròn ..
Đêm trường tiếng vạc nỉ non ..
Bẻ bàng duyên phận khi còn tiếc thương
Minh Hiển

Tình mãi đẹp khi thường dang-dỡ 
Phận chúng mình không nợ không duyên
Chẳng mong sóng vỗ mạn thuyền
Thôi thì vỗ cánh chim quyên giữa đường
Tuyết Băng Tâm

Năm canh vắng đêm trường thổn thức ..
Sáu khắc dài ray rứt tâm can ..
Tơ lòng trăm mối ngổn ngang ...
Châu sa liên kết thành hàng khó phai ...
Minh Hiển

Khó phai nhạt hình-hài châu ngọc
Sáu khắc dài chọn lọc tủi sầu
Năm canh khắc-khoải vì đâu
Đêm trường thổn-thức qua cầu đắng cay
Tuyết Băng Tâm

Tuổi thanh xuân vì ai đổ lệ ...
Nhìn sự đời mặt kệ nắng mưa ...
Tóc mây buông xõa lượt thưà ..
Má hồng chẳng điểm đủ vừa tái tê ..
Minh Hiển

Con đường nhỏ đồng quê phố vắng
Ai vì ai mây trắng thay màu
Từng cơn gió cuốn qua mau
Thời-gian trôi mãi nhìn nhau   Bẽ-Bàng. ./.
Tuyết Băng Tâm

Tuyết Băng  Tâm  & Minh Hiển
08-14-2003
Đăng nhận xét